Suomessa yleisimmät ilma-aseet eivät edellytä minkäänlaista hankkimis- tai ostolupaa, mutta niiden myyminen edellyttää ostajalta 18 vuoden ikää ja käyttäminen tapahtuu alaikäisillä täysi-ikäisen valvonnassa. Poikkeuksena tähän ovat ilma-aseet joiden piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35mm, tällainen ase täytyy käydä poliisille esittämässä/ilmoittamassa kuukauden sisällä hankinnasta. Kaikki aseet ilma-aseet mukaan luettuna aiheuttavat väärin käytettynä turvallisuusriskin, mikä on syytä huomioida. Siksi on syytä tutustua tuotteisiin ennen käyttöä ja miettiä mahdolliset vaarat mielellään hieman liian tiukasti. Ilma-aseisiin pätee sama perussääntö kuin ruutiaseisiinkin: "Älä koskaan osoita aseella ihmistä!"

Ilma-aseiden käyttämistä ja hallussapitoa julkisella paikalla säätelee Suomessa ennen kaikkea Järjestyslain 10 §. Laissa mainitun ampuma-aseen näköisen esineen hallussa pitäminen julkisella on kielletty, mihin määritelmään ilma-ase sopii. Suomessa ilma-aseilla ei saa metsästää tai ampua tuhoeläimiä.

Ilma-aseilla ampuminen tulee tapahtua toimintaan sopivalla paikalla siten, että se ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Luodin lentoalueen tulee olla varmistetusti vapaa taulun takana oleva alue mukaan lukien ja piippulinjan etupuoli tyhjennetty mahdollisesta yleisöstä ruutiaseilla ampumisen tapaan. Ilma-aseilla ampuminen ei edellytä aivan yhtä vaativia kriteereitä itse ampumapaikalle kuin ruutiaseilla ampuminen. Maalintaustojen ei tarvitse olla ilma-aseilla aivan yhtä vankkoja pienempien iskuenergioiden vuoksi ja mahdollisten turva-alueiden laajuus jää pienemmäksi luodin lentomatkojen jäädessä ruutiaseita lyhyemmäksi. Samaten ammunnasta aiheutuva melu on huomattavasti pienempi. Mikäli ampuminen tapahtuu kiinteään taustaan, pitää muistaa mahdollisnen kimmokeriski jopa suoraan takaisin ampujaan. Mahdollinen kimmoke ei yleensä energialtaan ole kovin suuri, mutta voi olla tuhoisa esim. silmille. Monet käyttävät rajatuissa tilossa esim. sisätiloissa ammuttaessa niinsanottua luotiloukkua, joka kerää luodit siististi laatikkoon maalitaulun taakse.  

Nykypäivinä ilma-aseiden näkyminen ulkopuolisille saattaa myös aiheuttaa hämmennystä siten, että asiasta tietämättömät kokevat ns. aseen näköiset esineet uhaksi. Tämä kannattaa ottaa huomioon erityisellä huolella! Ilma-aseiden kuljettaminen paikasta toiseen kannattaa tehdä suljetussa pakkauksessa, vaikkapa pehmustetussa asepussissa. Näin toimien säilyy hieno ilma-asekin huomattavasti paremmin ulkoisilta kolhuilta. Ilma-aseita ei kuitenkaan kannata säilyttää suljetussa pussissa pidempiä aikoja mahdollisen kosteuden vuoksi.

Ilma-aseiden öljyämisessä kannattaa olla myös varovainen sellaisessa asiassa, että ammuttaessa öljyisellä aseella, saattaa öljy syttyä paineesta Ase kannattaa muutenkin kuivata suojaöljyistään ennen käyttöä. Öljy tahrii joutuessaan väärään paikkaan. Muuten oikean tyyppinen voitelu on pakollista perushuoltoa.